DOLINA WODĄCEJ

Dolina Wodąca rozlega się pomiędzy Smoleniem, Strzegową i Złożeńcem, w geologii takie określenie oznacza rodzaj suchej doliny krasowej pozbawionej cieków wodnych. Cechą charakterystyczną tej doliny jest duża różnica wzniesień pomiędzy dnem doliny a szczytami otaczających ją skał, sięgającą 80 m.

Najciekawszymi atrakcjami tej doliny są:
- Rezerwat Smoleń z ruinami zamku
- Skały Zegarowe z Jaskinią Zegarową i Jaskinią Jasną
- Jaskinia Biśnik z najstarszymi odkrytymi śladami bytności człowieka na terenie Polski datowanymi na ok. 300 tyś. lat