OJCÓW

Na zboczu Doliny Prądnika górują nad Ojcowem ruiny warowni kazimierzowskiej, wśród których zachowały się fragmenty murów obronnych i części mieszkalnej, ośmioboczna wieża i brama wjazdowa oraz studnia.

W salce nad bramą wjazdową możemy obejrzeć wystawę poświęconą historii zamku ojcowskiego. Ze wzgórza zamkowego rozpościera się piękna panorama na Dolinę Prądnika, dawny park zdrojowy, budynki pouzdrowiskowe: „Pod Kazimierzem” i „Pod Łokietkiem” oraz najwyższe wzniesienie OPN: Górę Hełmową.