OLSZTYN

Jedna z najbardziej charakterystycznych, doskonale wpisana w krajobraz XIV w. warownia jurajska, której fundację średniowieczni kronikarze przypisują Kazimierzowi Wielkiemu.

Najbardziej okazałą częścią założenia jest cylindryczna wieża, służąca m.in. jako więzienie, oraz fragmentarycznie zachowany budynek mieszkalny. Ciekawostką architektoniczną jest kwadratowa wieża, nazywana Starościńską lub Sołtysią, której mury mają grubość 4 m, niespotykaną w Polsce. Obecnie jest to doskonały punkt widokowy na okolice.

Z warownią związane są okoliczne legendy, mówiące o duchach i zjawach pojawiających się na Zamku, jak ta opowiadająca o Kacprze Karlińskim, który poświęcił życie swojego synka, aby ocalić zamek przed wojskami arcyksięcia Maksymiliana.