ORLE GNIAZDA

Jedną z największych atrakcji Jury są niewątpliwie średniowieczne warownie nazywane Orlimi Gniazdami, budowniczy, wykorzystując rzeźbę terenu, umieścili je na trudno dostępnych wzgórzach, przez co sprawiają wrażenie, jakby wyrastały prosto z wapiennych skał.

Jedną z głównych przyczyn powstania systemu warowni i strażnic na obszarze Jury był podział państwa polskiego na dzielnice, na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego. Powstanie warownych zamków na pograniczu polsko-czeskim wiąże się z osobą Kazimierza Wielkiego, który doprowadził do rozbudowy i budowy ponad 30 nowych zamków strzegących granic państwa. Na Jurze, obok zamków królewskich, znajdują się także prywatne będące własnością rodów magnackich.

Większość z tych monumentalnych budowli możemy dziś oglądać w postaci ruin. Przyczyniły się do tego wojny szwedzkie, w czasie których zniszczono większość zamków, które niemodernizowane zgodnie z duchem sztuki obronnej nie były wstanie pełnić dalej funkcji obronnych. W późniejszym okresie rozbiory, restrykcyjna polityka zaborców, a także rozbiórka murów w celu pozyskania budulca do budowy dróg, kościołów itp. dopełniły ich kresu.

Na szczęście część z nich w XX w. została zabezpieczona w formie trwałej ruiny, a niektóre odbudowano, np. Bobolice, dzięki czemu możemy je dzisiaj podziwiać.