REZERWAT GÓRA ZBORÓW

Rezerwat Góra Zborów powstał w 1957 r., a jego powierzchnia wynosi 45 ha. Jest to jedyny na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd rezerwat przyrody nieożywionej, którego przedmiotem ochrony jest kompleks jurajskich wzgórz wapiennych i ostańców skalnych.

Rezerwat obejmuje Górę Zborów zwaną również Berkową (468 m n.p.m.) oraz pasmo Kołoczek, które wchodzą w skład pasma Zborowsko-Ogrodzienieckiego i położony jest południowej części Skał Kroczyckich. Masyw Góry Zborów tworzy kilka kompleksów skałek zbudowanych z wapieni górnojurajskich. Nagromadzenie skał m.in. Młynarz, Cyrk, Czarownica, Baba, Samotna Dziewica, Mały i Wielki Dziad, a także jaskinie Głęboka i Berkowa oraz kilkanaście schronisk skalnych sprawiają, że jest to teren szczególnie atrakcyjny pod względem turystycznym.

Bogactwo przyrody oraz rozpościerający się ze szczytu Góry Zborów piękny, rozległy widok na Jurę sprawiają, że jest ona licznie odwiedzanym przez turystów zakątkiem Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.