SMOLEŃ

Na rozległym wzniesieniu o wys. 485 m n.p.m. wznosi się średniowieczna warownia Toporczyków (Pileckich). Do dziś zachowała się górująca nad ruinami szesnastometrowa wieża cylindryczna, fragmenty murów zamkowych, ostrołukowy portal gotycki oraz studnia.

Wzgórze zamkowe stanowi dzisiaj rezerwat krajobrazowy „Smoleń” z porastającą je wiekową buczyną i bogatą roślinnością naczyniową. W okolicy warto odwiedzić uroczą Dolinę Wodącą ze Skałami Zegarowymi i jaskinią Biśnik.