ZAMEK OGRODZIENIEC

Znajdujące się na najwyższym wzniesieniu jurajskim - Górze Janowskiego (515,5 m n.p.m.) ruiny Zamku Ogrodzieniec są największymi, najlepiej zachowanymi i jednymi z najpiękniejszych ruin średniowiecznych warowni Jury.

Badania archeologiczne wskazują na powstanie założenia obronnego w połowie XIV w., jako pierwszych właścicieli wymienia się ród rycerski Włodków Sulimczyków, którzy władali zamkiem do 1470 r. Na początku XVI w. zamek od kolejnych właścicieli nabyli Bonerowie, bankierzy i żupnicy krakowscy. Rycerska warownia została rozebrana, a na jej miejscu w latach 1530-45 powstała renesansowa rezydencja, która przepychem miała dorównać Wawelowi.

Po śmierci Seweryna Bonera drogą małżeństwa zamek przeszedł w ręce wojewody lubelskiego Jana Firleja, męża Zofii, córki Bonera. Ród Firlejów władał zamkiem blisko sto lat dokonując kolejnej rozbudowy. Zamek poważnie ucierpiał w 1655 r. w czasie „potopu szwedzkiego” i nigdy już nie wrócił do dawnej świetności. W 1669 r. przeszedł w ręce Stanisława Warszyckiego jednego z najbogatszych ludzi ówczesnej Polski i zarazem kontrowersyjną postać, przez jednych uważany za mecenasa sztuki, zaś inni widzieli w nim tyrana i okrutnika względem poddanych, a nawet rodziny. W 1702 r. warownia została ponownie splądrowana i podpalona przez wojska szwedzkie Karola XII.

Od tego czasu zamek coraz bardziej podupadał i choć był zamieszkiwany do początku XIX w. kolejni właściciele nie byli w stanie przywrócić mu dawnego blasku. W drugiej połowie ubiegłego wieku dokonano niezbędnych prac konserwatorskich i zamek udostępniono do ruchu turystycznego. Dzisiaj jest on areną wielu imprez kulturalnych i rozrywkowych i przyciąga masy turystów.