OJCOWSKI PARK NARODOWY

Ojcowski Park Narodowy utworzony w 1956 r. zajmuje obszar 2145,62 ha i jest najmniejszym spośród 23 parków narodowych w Polsce. Park obejmuje środkową część Doliny Prądnika, część Doliny Sąspowskiej oraz przyległe fragmenty wierzchowiny jurajskiej. Pomimo tak niewielkiej powierzchni park został obdarowany przez naturę urokliwymi krajobrazami i bogactwem osobliwości przyrodniczych, znajdziemy tu również szereg obiektów historycznych i zabytkowych. Wszystkie te aspekty wpływają na atrakcyjność OPN, który jest chętnie i licznie odwiedzany przez turystów z całej Polski.


Warto zobaczyć:
Zamki w Pieskowej Skale i Ojcowie (opis w zakładce Orle Gniazda),
Jaskinie Ciemna i Łokietka,
Ekspozycja Przyrodnicza im. Prof. Wł. Szafera OPN,
Kaplica na Wodzie,
Brama Krakowska.
Jaskinia Ciemna
Jaskinia położona jest 65 m nad dnem Doliny Prądnika w skałach Góry Koronnej o łącznej dł. korytarzy ok. 230 m. Jest to jedno z najcenniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce, najstarsze znaleziska świadczące o bytowaniu człowieka neandertalskiego datowane są na 120 tysięcy lat. Dodatkową atrakcją jest zwiedzanie jaskini „przy świeczkach”.

Jaskinia Łokietka
Jedna z najbardziej znanych jaskiń w Polsce, której nazwa wiąże się z legendą o ukrywaniu się w niej Władysława Łokietka przed królem czeskim Wacławem II na przełomie XIII i XIV w. Położona jest ok. 125 m nad dnem Doliny Sąspowskiej na zboczu Góry Hełmowej i jest największą spośród wszystkich znanych na terenie Parku jaskiń - jej długość wynosi 320 m.


Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego im. Prof. Władysława Szafera
Muzeum zostało utworzone w 1965 r. i obecnie mieści się w dawnym obiekcie uzdrowiskowym pochodzącym z 1860 r. „Hotel pod Łokietkiem”. Multimedialna ekspozycja podzielona jest na cztery działy: budowa geologiczna, pradzieje Ojcowa i okolic, fauna oraz flora OPN. Ekspozycja została przygotowana w ciekawy sposób, a narracja Pani Krystyny Czubówny w czasie zwiedzania sprawia, że jest ona bardzo funkcjonalna i szczególnie polecana uczniom szkół.

Kaplica na Wodzie
Kaplica pw. św Józefa Rzemieślnika (Robotnika) pochodzi z 1901 r. i powstała na miejscu dawnych łaźni zdrojowych. Według miejscowej tradycji car Mikołaj II zakazał budowy obiektów sakralnych na ziemi ojcowskiej, dlatego aby ominąć zakaz kaplicę postawiono „na wodzie” wspierając ją na betonowych podporach. Ojcowska kaplica jest przykładem drewnianego budownictwa stylowego, opartego częściowo na miejscowych, a częściowo na zapożyczonych motywach zdobniczych tzw. styl ojcowsko-szwajcarski.

Brama Krakowska
Brama Krakowska jest charakterystyczną formą skalną u ujścia bocznej suchej doliny, składającą się z dwóch bastionów skalnych o wysokości ok. 15 m, a jej nazwa pochodzi od średniowiecznego szlaku handlowego, który prawdopodobnie tędy przechodził do Krakowa. Bastiony mają zaokrąglony kształt na skutek erozji i wietrzenia, w lewej kolumnie Bramy znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, jako pamiątka powodzi, która nawiedziła Ojców w 1937r. Naprzeciwko Bramy w masywie skał wapiennych nazywanych Górą Koronną możemy podziwiać jedną z największych osobliwości jaką jest skała Rękawica przypominająca kształtem ludzką dłoń, za nią natomiast znajduje się Jaskinia Ciemna. U podnóża Skał Koronnych bije jedno ze źródeł krasowych nazywane źródłem miłości.